logo tegnet af Alan Tomlinson

Pedersborg Sogns Lokalhistoriske ForeningFormålsparagraf
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til lokalhistorie og folkekultur i Pedersborg sogn

Samtidigt virker foreningen som støttekreds for og arbejder for at skaffe økonomi bag Pedersborg sognearkiv.

Formålet med sognearkivet er at indsamle materiale, der kan belyse sognets historie samt at få dette registreret.

Foreningens arbejdsområde er det gamle Pedersborg sogn: Pedersborg, Haverup, Løng og BorødKontaktpersoner:
Formand: Niels Erik Modin, Gravenstensvej 5, 4180 Sorø, Tlf: 5783 3408/6093 0082

Send mail