Arkivets historie

Pedersborg Sogns Lokalhistoriske Arkiv blev stiftet på en generalforsamling den 10 MAR 1993 med det formål at udbrede kendskabet til lokalhistorie og folkekultur i Pedersborg Sogn (Pedersborg, Løng, Haverup og Borød).

Forud var etableret en lokalhistorisk arbejdsgruppe, der samledes i Pedersborg Sognegård 2 gange om måneden. Gruppen delagtiggjorde hinanden i materialer, lokale beretninger m.v., af billeder og lignende fra Pedersborg området i den nære og lidt fjernere fortid.

Baggrunden for arbejdsgruppen var en lokalhistorisk foredragsrække, der første gang blev afholdt i foråret 1992 i menighedsrådsregi.

Muligheden for at afholde foredrag opstod med indvielse af Pedersborg Sognegård i præstegårdslængerne i 1990.

Interessen for de lokalhistoriske foredrag var overvældende og gav således anledning til etablering af omtalte arbejdsgruppe og stiftelsen af Pedersborg Sogns Lokalhistoriske Arkiv, der efterhånden overtog og videreførte foredragsrækken på 4 årlige foredrag.

Arbejdsgruppen og senere arkivet afholdt mindre udstillinger i sognegården, inden man indledte traditionen med lokalhistoriske udstillinger på Pedersborg Dagen den 2. lørdag i august hvert år, nu skiftende lørdage i Juni.

Det første år arrangeredes lokale byvandringer. Det udviklede sig til en årlig sommer- og en årlig efterårsudflugt.

Arkivets bestyrelse er ansvarlig for Pedersborg Sogns Arkiv, hvis formå er at indsamle og registrere historisk materiale. Arkivet holder til i klublokalet Pedersborg Hallen, som ligger sammen med Pedersborg Skole.

Foreningen/arkivet fejrede sit 10 år’s jubilæum på Pedersborg Skole i MAR 2003.

Foreningen har skiftet navn til Pedersborg Sogns Lokalhistoriske Arkiv. Arkivets hoved aktiviter er at indsamle, registrere og afholde udstillinger. Foredrag, byvandringer, sommer- og efterårs udflugter efter behov.

Theme: Overlay by Kaira