Bestyrelsen

Formand:
Niels Erik Modin
Gravenstensvej 5
4180 Sorø
Tlf.: 6093 0082
Mail: modin@stofanet.dk


Kasserer:
Jens Jørgensen
Grønnebakken 4
4180 Sorø
Tlf.: 2936 7751
Mail: jok51@stofanet.dkMedlemmer:

Lene Jensen
Lillemarksvej 4,1 tv.
4180 Sorø
Tlf. 4031 2596
Mail: jensenlene@gmail.com
Karen Jørgensen
Grønnebakken 4
4180 Sorø
Tlf.: 2441 4251

Henning Bussenius-Larsen,
Sorøparken 8,3.
4180 Sorø
Tlf.: 4140 4513
Mail: henning@bussenius.dk

Theme: Overlay by Kaira