Hvordan arbejder vi?

Pedersborg Lokalhistoriske Arkiv har åbent hver tirsdag i arkivlokalet ved Pedersborghallen fra kl. 13.30 til 16.00, ferieperioder undtaget. Her kan besøgende få bistand af medlemmer af foreningens dertil nedatte arbejdsgruppe til søgning i arkivets materialer, artikler og gamle kort.

Arbejdsgruppen beskræftiger sig med at indsamle, registrere og arkivere oplysninger om sognets historie. Gruppen modtager gerne informationer, billeder og øvrige arkivalier, der kan oplyse om sognets historie.

Vi arrangerer udstillinger over forskellige temaer. Udstillingerne er åbne for alle på f.eks, Pedersborgdagen, der normalt afholdes i juli måned.

Theme: Overlay by Kaira